cyklo-depo pro doručování na nákladních elektrOkolech  · praha

Akci organizuje ekolo.cz
TSK Praha

INFORMACE O PROJEKTU DEPOT.BIKE
 

 

Pilotní projekt cyklo-depa s názvem DEPOT.BIKE (www.depot.bike) pro rozvoz zásilek prostřednictvím nákladních elektrokol je první svého druhu v Česku.  V zahraničí získává má tento způsob doručování zboží po centrech velkoměst čím dál větší popularitu, protože je rychlý, maximálně šetrný k životnímu prostředí a narozdíl od konvenčních způsobů doručení nezabírá cenný prostor. 

 

Vzorem pro realizaci pražského projektu je berlínský Projekt KoMoDo (Kooperative Nutzung von Mikro-Depots durch die Kurier-, Express-, Paket-Branche - www.komodo.berlin), financovaný z Národní iniciativy na ochranu klimatu německého Federálního ministerstva pro životní prostředí a ochranu přírody. 

 

Za ideou českého mikro-depa stojí Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), který již v roce 2018 zpracoval komplexní studii městské logistiky, která se zřízením Depa počítá. 
 

Díky schválení radních pražského Magistrátu v červnu 2020, konkrétné iniciativě náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra a 1.náměstka primátora Petr Hlaváčka, bylo možné začít tuto představu naplňovat. Díky vstřícnosti Technické správy komunikací (TSK), která má na starosti komunikace a městské pozemky, bylo rychle nalezeno vhodné místo.

Samotné realizace s ujala společnost ekolo.cz,  která dlouhodobě používání elektrokol k dopravě a transportu propaguje a zabývá se též nákladními elektrokoly.

S nabídkou účasti na pilotním provozu byli osloveny všechny společnosti, které se zabývají logistikou v Praze.  K datu spuštění sedm z nich nabídky využilo. 

 

 

JAK FUNGUJE CYKLO-DEPO

 

Depo tvoří skladové kontejnery jednotlivých kurýrních a doručovacích společností.  V centrální třídírně zásilek společností, které je typicky značně vzdáleny od středu města, jsou připraveny zásilky pro příjemce v centru, firmy i občany. V čase, kdy je minimální provoz - typicky brzy ráno -  je rozvážková dodávka doručí do skladu v cyklo.depu.

Zde si zásilky převezmou a na nákladní kola naloží kurýři společností a provedou rozvoz, typicky v centrální části Prahy.

 


NÁKLADNÍ ELEKTROKOLO
 

 

Elektrokola s u nás začala rozšiřovat asi před 10 lety a dnes již nikoho tento skvělý vynález nepřekvapí.  S nákladním elektrokolem se ale dosud mnoho lidí nemělo šanci setkat. Existují desítky různých modelů, které se vzájemně liší koncepcí transportu nákladu nebo osob a samozřejmě též nosností.  Společnosti spolupracující v rámci projektu Depot.Bike budou vesměs používat profesionální cargo-ebike s vysokou nosností a ložností.

 

Nákladní elektrokolo je schopno ujet denně od 25 do 60 km na jednu kapacitu baterie a doručit náklad až do hmotnosti 300 kg. Jak ukazují již realizované projekty, jeden cyklo-kurýr je schopen za den doručit a vyzvednout 50 až 100 zásilek.   


 

LOKALITA a REALIZACE CYKLO-DEPA
 

 

Projekt Depot.Bike je realizován v místě bývalého soukromého parkoviště pro cca 40 vozů v oblasti na rozhraní Florence a Těšnova. Díky umístění pod tělesem Magistrály je prostor chráněn před vlivy počasí. Pozemek je v majetku Hlavního města Prahy a spravuje její Technická správa komunikací. Místo má ideální dopravní dostupnost jak pro zásobovací dodávky (na Magistrále), tak především pro kurýry na kolech, kteří z této lokality mohou bez problémů zásobovat pražské čtvrti Josefov, Nové Město, Staré Město, Malou Stranu, Karlín, Holešovice, Žižkov, nebo Vinohrady. 

 

Protože se jedná o pilotní provoz byl zvolena forma realizace jako “POP-UP projektu”. Vše na místě je instalováno jako dočasná stavba a v případě, že bude třeba projekt upravit nebo umístit jinam, je to možné velmi rychle provést. Díky tomu jsou i náklady na zřízení depa ve srovnání s obdobnými projekty minimální. Provozní náklady jsou hrazeny logistickými společnostmi.

 

Pracovníci kurýrních společností mají v depu perfektní zázemí - vytápěnou místnost s šatnou a vybavenou kuchyňkou, sprchy a sociální zázemí. Na místě je též umístěna nabíjecí stanice pro elektrokola a servisní stojan pro rychlé opravy kol. Provoz depa bude přizpůsoben potřebám logistických společností. 


 

vyhodnocení PILOTNÍho PROVOZu A BUDOUCNOST 
 

 

Pilotní provozu se účastní logistické a doručovací společnosti Dachser, DHL Express, DPD, GLS, Messenger, PPL a Rohlik.cz. Probíhá jednání s dalšími subjekty o možnosti jejich zapojení do využívání služeb cyklo-depa.

 

Testovací provoz je plánován na 6 měsíců a bude průběžně vyhodnocován. Vedle pozitivního environmentálního a společenského dopadu musí dávat doručování na elektrokolech všem subjektům také ekonomický smysl.

 

Koordinátor Cyklodepa sleduje na denní bázi tyto parametry: 

 

  • kolik cargo-kol bylo dnes využito.  
  • kolik kurýrů dnes doručovalo zásilky    
  • kolikrát se kurýři vrátili na depo pro další zásilky    
  • počet úspěšně doručených zásilek    
  • počet neúspěšně doručených zásilek vrácených na depo    
  • kolik km bylo ujeto na cargo-kolech (suma)   
  • jak dlouho bylo dnes cargo-kola v pohybu (suma)

 

 

Po ukončení Pilotního provozu bude rozhodnuto o pokračování projektu, nebo o přesunu, nebo realizace dalších lokalit, které by umožnily tento typ dopravy na větším území města. Zvažujeme také nabídku dalších služeb - možnost osobního vyzvednutí a podání zásilky dopravci, možnost instalace automaticých balíkomatů, atd..

 

O projekt Cyklo-depa projevili zájem další města v České republice, která budou moci čerpat ze zkušeností z Depot.Bike

 

Tisková zpráva
Foto Album Cyklodepo